HUD Novosti br. 2

 

 

 

HUD Novosti

 

 

 

 

 

 

HRVATSKO UROLOŠKO DRUŠTVO
Newsletter 22. travnja 2020. Volume 2 

 

 
 

TEMA BROJA

Aktivnost stručnih društava u pandemiji
COVID-19

 

 

 

 

 

Poštovani članovi i prijatelji HUD-a,

Zahvaljujem svima na iskazanim riječima podrške on-line aktivnostima Hrvatskog urološkog društva. Drago nam je da Vam se svidjela ideja Newslettera i zahvaljujem Vam što su Vaši prvi prilozi počeli pristizati. Ohrabrujem Vas da i ovo teško vrijeme za medicinsku struku pa tako i našu urološku, nastavimo njegovati najviše standarde medicinskog umijeća i prakse. Pozivam Vas da svojim prilozima, idejama i člancima doprinesete sadržaju HUD-ovih Novosti.

 

Predsjednik HUDa
prof. dr. sc. B. Ružić, dr. med.

 

 

 

Riječ urednika: Stručna društva tijekom pandemije COVID-19

 

U drugom broju HUD Novosti donosimo Vam preglede preporuka stručnih društava vezanih uz pandemiju COVID-19. Hrvatsko urološko društvo je ostalo aktivno i u vrijeme pandemije te je pokrenulo Newsletter već 08. travnja. U prvom broju s Vama smo podijelili do tada objavljene smjernice Britanskog društva urologa.
U ovom broju donosimo Smjernice Europskog urološkog društva koje su objavljene 17. travnja. Donosimo i preporuke Hrvatskog onkološkog društva za rad s onkološkim bolesnicima tijekom pandemije uz dozvolu predsjednika HOK-a prof. dr. sc. E. Vrdoljaka. Zahvaljujemo prof. dr. sc. M. Šitumu koji u ovom broju donosi prikaz rada Zavoda za urologiju KBC SPLIT tijekom pandemije.

doc. dr. sc. I.Tomašković, dr. med.

 

 

 

Uroweb

 
Preporuke Europskog urološkog društva za razdoblje COVID-19
 

Maria J. Ribal on behalf of EAU Guidelines Office Rapid Reaction Group: An organisation-wide collaborative effort to adapt the EAU guidelines recommendations to the COVID-19 era.

 

 

 

 


Razina prioriteta u EAU smjernicama
za COVID-19 razdoblje

 

U skraćenim Smjernicama Europskog urološkog društva za razdoblje COVID-19 (molim pogledati gornju poveznicu) svako urološko stanje podijeljeno je prema načinu dijagnostike, liječenja te praćenja u 4 različite kategorije označene s 4 boje (zelena, žuta, crvena i crna).

Svaka boja predstavlja različiti stupanj hitnosti:

 

ZELENA BOJA - NISKI PRIORITET: Klinički učinak (progresija, metastaza ili gubitak funkcije) vrlo je malo vjerojatan ako se odgodi za 6 mjeseci.

 

ŽUTA BOJA - SREDNJI PRIORITET: otkazati, ali ponovno razmotriti u slučaju povećanja kapaciteta (ne preporučuje se odgađanje za više od 3 mjeseca: Klinički učinak (progresija, metastaza, gubitak funkcije organa) moguć ako se odgodi za 3 mjeseca, ali malo vjerojatno.

 

CRVENA BOJA - VISOKI PRIORITET: zadnji koje treba otkazati te spriječiti odgodu za > 6 tjedana. Klinički učinak (progresija, metastaze, gubitak funkcije organa i smrtni slučaj) vrlo je vjerojatan ako se odgodi za > 6 tjedana.

 

CRNA BOJA - HITNO: ne može se odlagati za više od 24 sata. Životno ugrožavajuće stanje.

                      Sven Nikles, dr. med.

 

 

 

                                     Preporuke Hrvatskog onkološkog društva

 

Postupnik zbrinjavanja onkoloških bolesnika tijekom pandemije Covid-19 izradila je radna skupina Hrvatskog onkološkog društva.

prof.dr.sc. E.Vrdoljak, dr. med.

 

 

 

 

Prikaz rada Zavoda za urologiju KBC SPLIT
u eri pandemije COVID-19

prof.dr.sc. M. Šitum, dr. med.

 

HRVATSKO UROLOŠKO DRUŠTVO
Šubićeva 9, 10000, Zagreb, Hrvatska

Predsjednik: prof.dr.sc. Boris Ružić, dr. med.
Dopredsjednik: prim.dr.sc. Hrvoje Kuvedžić, dr. med.
Tajnik: doc.dr.sc. Igor Tomašković, dr. med.
 

HUD novosti:
Adresa za slanje priloga:
igor.tomaskovic@kbcsm.hr

Tehnički i grafički uredili: S. Nikles, M. Knežević