HUD Novosti
 
 
HRVATSKO UROLOŠKO DRUŠTVO
Newsletter 20. srpnja 2020. Volume 4 
 
TEMA BROJA

Izbori u HUD-u
HUD u virtualnom svijetu
 
 
 
Poštovani članovi HUD-a,

Hrvatsko urološko društvo nastavlja s on-line aktivnostima i dana 15.07.2020. u 18 h održan je 1. on-line sastanak Upravnog odbora. Sastanku je nazočilo 18 od ukupno 25 članova Upravnog odbora čime je osiguran kvorum.  
Kako je 2020. godina ujedno i izborna godina u HUD-u, a uvažavajući epidemiološku situaciju u zemlji, Upravni odbor je na sjednici jednoglasno donio dvije vrlo važne odluke:
 1. Izbori u Hrvatskom urološkom društvu održat će se elektronskim putem 30.09.2020. u 18h
 2. Izabrano je Radno predsjedništvo za Izbornu skupštinu u sastavu: 
•Goran Benko- predsjednik
•Jasminka Sušanj
•Zoran Peršec

Zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora koji su se odazvali on-line sastanku. 
U nastavku HUD novosti donosimo detalje oko IZBORA 2020. u Hrvatskom urološkom društvu.
 

Predsjednik HUDa
prof. dr. sc. B. Ružić, dr. med.
 

Riječ urednika:

IZBORNA SKUPŠTINA 2020
Odlukom Upravnog odbora od 15.07.2020. zakazana je Izborna skupština HUDa za 30.09.2020. u 18h koja će se održati  on-line, a sami izbori će se provesti, u skladu s dozvolom i naputkom Hrvatskog liječničkog zbora, elektronskim putem. Koristit će se aplikacija Zoom. Ova vrsta izbora već je provedena u Hrvatskoj liječničkoj komori, te u još nekoliko stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora. U ovom izdanju HUD novosti donosimo pitanja i odgovore  vezane uz Izbornu skupštinu. 
doc. dr. sc. I.Tomašković, dr. med.
 
 
 
Dozvola Hrvatskog liječničkog zbora za provođenje elektronskih izbora u Hrvatskom urološkom društvu

 
prof.dr.sc. Ž. Krznarić
Saznajte više
 

IZBORI U HUD-u 2020.   
 

Koga biramo?
Bira se predsjednik, prvi i drugi dopredsjednik Hrvatskog urološkog društva (HUDa) .
Hrvatsko urološko društvo (HUD) je dio Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)
Tko se može kandidirati?
Za rukovodeće funkcije može se kandidirati svaki član HUDa u skladu sa Statutom HLZa i Pravilnikom o radu HUDa.
Kako se ističu kandidature?
Kandidature se moraju istaknuti uz 10 potpisa najmanje mjesec dana ranije.  Mail s potpisima dostavlja se u tajništvo HLZa i tajništvo HUD-a (vidjeti poglavlje Rokovi). Detaljan opis nalazi se u Statutu i Pravilniku koje donosimo niže u cijelosti.
Kada su izbori?
Izbori su zakazani za 30.09.2020. u 18h.
Tko može glasovati?
VAŽNO! Kandidirati se i glasovati mogu svi članovi HUD-a (specijalizanti i specijalisti urologije) koji su podmirili svoje članske obveze prema Hrvatskom liječničkom zboru.
Glasovati mogu samo članovi koji su podmirili članarinu HLZ-u (HLZ ima članarinu, a HUD nema).
Punopravni je član je svaki urolog/specijalizant urologije koji je ujedno i član HLZa!
Hrvatski liječnički zbor (HLZ) određuje listu glasača, a ne HUD!
HLZ dostavlja listu na Izbornu skupštinu. Lista se formira do 15.09. (15 dana prije Izbora). Do tada treba regulirati članstvo, ako želite glasovati. 
 
Tko je član HUD-a, tko ima pravo glasovati?

Hrvatsko urološko društvo -HUD je dio Hrvatskog liječničkog zbora- HLZa. 
Godišnja članarina za HLZ iznosi 200,00 kn. HUD nema članarine!
Ako želite obnoviti članstvo u HLZ-u, a time i stručnom društvu, članarinu možete uplatiti općom uplatnicom ili putem interneta:
Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, 10000 Zagreb
IBAN:HR7423600001101214818
Opis plaćanja: ime i prezime člana
Svrha: uplata članarine HLZ-u za 2020. 
Molim Vas da potvrdu o uplati članarine pošaljete e-mailom Tajništvu HLZa na mail 
tajnistvo@hlz.hr  kako bi Vam aktivirali članstvo.
Rok za reguliranje članstva za ove izbore 15.09.2020.
 
Tajništvo
Hrvatski liječnički zbor
Šubićeva 9
10 000 Zagreb

 Tel.   +385 1 / 46 93 300
e-mail: tajnistvo@hlz.hr
www.hlz.hr
 
Predsjednik Radnog predsjedništva za Izbore 2020

dr.sc. G. Benko, dr. med.

            Česta pitanja i odgovori o Izborima

 1. Jesu li elektronski izbori legitimni?
Jesu. Hrvatski liječnički zbor je dao preporuku i dozvolu da se izbori u društvima kojima je ovo izborna godina održe elektronski. Odluku je donio potom i Upravni odbor HUDa na sjednici od 15.07.2020.
HLZ je održao elektronsku Skupštinu i donio novi Statut. Elektronski izbori već su održani u Hrvatskom onkološkom društvu, a uz HUD je i još nekoliko društava u pripremi. I Hrvatska liječnička komora(HLK) je obavila izbore elektronskim putem.
 1. Imaju li elektronski izbori prednosti?
Imaju. Elektronski izbori omogućuju svakom članu da se uključi u proces glasovanja i iskoristi svoje biračko pravo. Do sada su to mogli samo članovi koji bi doputovali na skup-izbornu skupštinu, dok su dežurni, pripravni ili nesponzorirani članovi za dani skup ostali prikraćeni.
 1. Jesu li elektronski izbori tehnički izvodivi?
Jesu. Krovna organizacija HLZ je odobrio agenciju Penta za provođenje izbora i ona je već organizirala Skupštinu HLZa i Izbornu Skupštinu Hrvatskog onkološkog društva bez primjedbi.
 1. Jesu li elektronski izbori anonimni?
Jesu. Izbor se odvija u anonimnosti i ona je garantirana svakom glasaču .
 1. Jesu li izbori transparentni?
Jesu. Radno predsjedništvo imenovano od Upravnog odbora HUDa nadzire i brine o izbornom procesu. Izbore provodi profesionalna licencirana agencija koja je obligirana na kodeks ponašanja profesionalnim ugovorom sa HLZom.
 1. Može li se nadzirati izborni proces?
Može. Iz ustanove iz koje se delegiraju kandidati može se dodatno prijaviti promatrač koji će nadzirati izborni proces i korektnost izbora. Promatraču sa daju posebne elektronske ovlasti. Anonimnost izbora je i dalje zajamčena.
 
Rokovi
 1. KANDIDATI se u skladu sa Statutom i Pravilnikom o radu moraju prijaviti s 10 potpisa članova mjesec dana prije izbora. Dakle, rok za prijavu kandidature je 30. kolovoz 2020. Mail poslati na 2 adrese: 
Tajništvo HLZ-a: tajnistvo@hlz.hr
Tajništvo HUDa: igor.tomaskovic@kbcsm.hr
 1. GLASAČI svoje obveze prema HLZu moraju regulirati do 15 dana prije izbora kako bi bili evidentirani kao punopravni glasači i liste osoba s glasačkim pravom zaključene te dostavljene Radnom predsjedništvu i tehničkom organizatoru. Dakle rok za stjecanje prava punopravnog glasača je 15.09.2020. Nakon toga liste glasača će biti zaključene.
 
 
Kako ćemo glasovati?
 1. svi članovi (prema listi HLZ-a) dobit će mailom link za Izbornu skupštinu
 2. članovi koji mailom ne dobiju link moći će ga pronaći na web stranici HUDa: http://www.uro-hud.org/, ali pravo glasovanja imat će samo oni s liste HLZa
 3. potrebno je downloadirati aplikaciju Zoom putem koje će se vršiti glasovanje. 
 4. Na dan Izbora 30.09.3030. u 18 h putem aplikacije ZOOM uključite se u Izbornu skupštinu.
 
ZOOM aplikacija
Tehničke upute
 
Web stranica Hrvatskog urološkog društva je: 
http://www.uro-hud.org/
 
 
Statut HLZ
 
NAJAVE DOGAĐANJA

Napomena! Događaji će se odvijati u skladu s epidemiološkom situacijom s COVID-19 i preporukama epidemiološke službe i Nacionalnog stožera!
SIMPOZIJ „NOVI HORIZONTI U UROLOGIJI“

 

Poštovani i cijenjeni sudionici Simpozija,
Zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije virusa COVID-19, Organizacijski odbor donio je odluku o odgađanju urološkog simpozija „NOVI HORIZONTI U UROLOGIJI“. U ime Organizatora obavještavamo Vas o novom terminu urološkog simpozija. 
Novi termin održavanja Simpozija je: 22. – 24. Listopada 2020.g.
Lokacija Kongresa: Hotel Horizont, Baška Voda, Hrvatska.
Sve ostale informacije možete pronaći na službenoj stranici kongresa.
 
 
Za Organizacijski odbor
mr.sc.Žana Saratlija Novaković, dr. med.,
Saznajte više
 
  4. Mala urološka škola
Tečaj 1. kategorije "Mala urološka škola" namijenjen specijalizantima i mladim specijalistima održat će se po četvrti put.
Mjesto održavanje: Petrčani, Hotel Pinija
Vrijeme održavanje: 25-27.09.2020.
Predsjednik Organizacijskog odbora
doc.dr.sc. I. Tomašković,dr.med.
 
HRVATSKO UROLOŠKO DRUŠTVO
Šubićeva 9, 10000, Zagreb, Hrvatska


Predsjednik: prof.dr.sc. Boris Ružić, dr. med.
Dopredsjednik: prim.dr.sc. Hrvoje Kuvedžić, dr. med.
Tajnik: doc.dr.sc. Igor Tomašković, dr. med.
 
HUD novosti:
Adresa za slanje priloga:
igor.tomaskovic@kbcsm.hr

Tehnički i grafički uredili: S. Nikles, M. Knežević