Na ovim stranicama možete pristupiti newsletteru "HUD NOVOSTI". Ukoliko isti ne primate molimo da se javite tajniku HUD-a doc. Igoru Tomaškoviću ( igor.tomaskovic@kbcsm.hr ).

 

HUD NOVOSTI BR. 1

HUD NOVOSTI BR. 2