Okvirni plan događanja koje organizira ili suorganizira  HUD tijekom 2021:

  • 20.-22. svibanj 2021. - 50. obljetnica Urološkog odjela OB Varaždin
  • 03-04.09.2021. - Central European Meeting (CEM) - Beč, Austrija
  • listopad 2021. - 7. Hrvatski urološki kongres
  • po dogovoru - Mala urološka škola (odgođena od 2020.) 

 

Održavanje svih sastanaka koji nisu virtualni ovisi o daljnjem razvoju COVID 19 pandemije.