Edukacija specijalizanata kao i kontinuirana edukacija specijalista urlogije jedan je od glavnih fokusa rada HUD-a. Redovnim organiziranjem skupova omogućena je razmjena znanja i stavova o modernoj urologiji.

 

Za mlade kolege prošle godine organizirana je i prva Mala urološka škola, Tečaj 1. kategorije u organizaciji Hrvatskog urološkog društva i suradnih institucija koji je za cilj imao, i u tome je uspio, okupiti specijalizante i mlade specijaliste urologije radi edukacije iz pojedinih uroloških tema. Tema prošlogodišnje Male urološke škole bila je karcinom prostate.

 

Radujemo se organizaciji i druge Male urološke škole.

 

 

 

Ove godine održati će se 6. Hrvatski urološki kongres u organizaciji HUD-a na kojem će, uz brojna predavanja, biti organizirane i razne radionice od kojih će najviše koristi imati upravo mlade kolege.

 

Pravilinik o specijalističkom usavršavanju iz urologije možete preuzeti ovdje.