Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog urološkog društva od 28.10.2020.

 

Dana 28.10.2020. u 18 h održana je on-line sjednice Upravnog odbora Hrvatskog urološkog društva putem platforme Zoom. Sjednici su bili nazočni: Benko, Čustović, Japjec, Jaić, Šitum, Lanc, Bokarica, Ditrich, Mamontov, Mozetič, Krpina, Mujić, Peršec, Perše, Reljić, Ružić, Sorić, Sušanj, Tomašković, Žarkić. Sjednicu je otvorio i nazočne pozdravio predsjedniku HUD-a doc.dr.sc. I. Tomašković i predložio sljedeći Dnevni red.

DNEVNI RED:

1. Ustroj i djelovanje HUDa 2. Obilježavanje Dana prostate u studenom 3. Hrvatski urološki kongres 2021. Na Sjednici je predsjednik predložio za drugog dopredsjednika prim.dr.sc. Peru Bokaricu i on je jednoglasno izabran na tu funkciju. Nadalje je predloženo da funkciju rizničara kao i do sada obavlja tajnik s čime su se svi nazočni složili. Na funkciju tajnika imenovan je, prema statutarnim ovlastima predsjednika, doc.dr.sc. Kristian Krpina iz KBC Rijeka. Prim. Bokarica i doc. Krpina kratko su se obratili skupu i zahvalili na izboru i imenovanju. Dogovoren je budući rad u radnim skupinama kako bi Upravni odbor bio učinkovitiji. Predloženo je da se u radne skupine članovi uključuju prema vlastitom interesu i bez ograničenja. Sastav i djelovanje radnih skupina će biti utvrđen u komunikaciji s vodstvom HUD-a.

Pod točkom 2 predsjednik je podsjetio da se u mjesecu studenom nizom akcija podiže svijest o bolestima muškaraca, posebno o raku prostate. Obzirom na epidemiološku situaciju i epidemiološke rizike aktivnosti u živo, zaključeno je da se preferiraju on-line aktivnosti i komunikacija poruka putem medija. Svi članovi Upravnog odbora pozvani su da svojom aktivnošću i u lokalnim medijima doprinesu ovim javnozdravstvenim akcijama. Hrvatsko urološko društvo će sa svoje strane, komunicirati s vodećim medijskim kućama i propagirati važnost brige o muškom zdravlju.

Pod točkom 3 dogovoreno je i da će započeti pripreme za sljedeći nacionalni kongres koji se planira održati u jesen 2021. Sve će se aktivnosti planirati s nadom da će se sljedeći nacionalni kongres održati u živo, a kao rezervna varijanta postojat će on-line održavanje u slučaju prolongiranja pandemije. 

 

U Zagrebu, 28.10.2020.