Za sva pitanja i prijedloge vezane uz društvo možete se izravno obratiti 
predsjedniku prof. dr. sc. Igoru Tomaškoviću na email igor.tomaskovic@kbcsm.hr.

                          
Za sva pitanje i prijedloge vezane uz ove web stranice možete se 
direktno obratiti Ivanu Pezelju na email ivan.pezelj@outlook.com.